Piperehabilitering med keramikk fra Schiedel – for alle typer brennstoff og fyringssystem.

Keramiske råstoffer egner seg for alle brennstoffer og har bevist sin lange levetid. SCHIEDELs chamotterør er svært godt egnet for rehabilitering av gamle skorsteiner, samt er eneste pipe med 30 års garanti
 

SCHIEDELS keramiske rør er 100% syremotstandig

Ved å rehabilitere skorsteinen med Schiedel foringsrør i det syrebestandige materiale chamotte, sørger man for at energien brukes til å varme opp huset, å ikke til å “fyre for kråka”. 
 

Våre keramiske foringsrør er motstandsdyktig mot alle påkjenninger en skorstein kan bli utsatt for og er 100% syremotstandig. Det vil si at kondens og svovelsyre ikke tærer opp rørene på sikt. 
 

Hvis den øvre delen av skorsteinen er veldig dårlig kan man enten mure opp igjen med murstein eller med SCHIEDEL ytterelementer i lettklinker. 
Ved å benytte SCHIEDEL sin 33 cm elementer og isolasjon i tillegg, får man en godt isolert pipe over tak som i tillegg er rask å montere.
 

Schiedel chamotte - til alle typer brennstoff

SCHIEDEL sine 33 cm lange keramikkrørene er et sikkert valg med 30 års garanti. På grunn av godkjenningen for både faste, flytende og gassformede brennstoffer kan man på et senere tidspunkt om ønskelig bytte til en annen type brennstoff. Man har dermed alltid en fremtidsrettet pipe.

Verken skitt eller støv i boligen

SCHIEDEL chamotterør senkes ned fra toppen av skorsteinen med en spesialvinsj, noe som sikrer en høy standard på arbeidet. Fordi foringene senkes ned fra taket unngås skitt eller støv i boligen. Bare om pipa endrer retning, må pipe veggen åpnes. 

Fagmessig montering er viktig for et godt resultat.

 

FORDELER VED KERAMIKK OG VIKTIGE DETALJER

• Eneste pipeprodusent med 30 års garanti

• Avstandsholdere sørger for at den nye foringssøylen blir sentrert i det eksisterende pipeløpet.

• Økt sikkerhet.

• Rask montering uten skitt og støv - De lette og lange profilrørene sikrer en rask montering fra tak eller loft.

• Godkjent for både undertrykk og overtrykk - en viktig, fremtidsrettet egenskap. 

• Fuktighetsbestandig og lydabsorberende

• Tåler syrer og er korrosjonsfri - Velegnet for alle typer brennstoffer

• Miljøvennlig - Energisparende, fri for tungmetaller og gir mindre sotdannelse

• Varig - da vi garanterer 30 års levetid.