Solid Vent - fremtidens pipesystem

Schiedel Solid Vent kan benyttes for alle typer ildsteder uavhengig av brenseltype og man trenger ikke bekymre seg for inneklimaet.
 

Forbrenningsluften ledes ned til ildstedet fra skorsteinsåpningen via den integrerte tilluftskanalen. Røyken ledes på vanlig måte ut via røykkanalen. Takket være separate kanaler for lufttilførsel og røyk får man en sikker funksjon for alle typer ildsteder. 
 

Riktig trekk og varmeisolering er en viktig utfordring ved konstruksjon av lavenergi- og passivhus og må i begge tilfeller være perfekt utført. Resultatet blir meget tette bygninger med balansert ventilasjonsanlegg som i sin tur gjør det nødvendig å skape tilførsel av luft til ildstedet.

Det er viktig med riktig trekk for at forbrenningen skal fungere i f.eks kakkelovner, vedovner eller pelletskaminer.
 

Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal garanterer:

 • Sikker funksjon for alle typer ildsteder takket være optimal tilførsel av forbrenningsluft utenfra og sikker utførsel av røykgasser ut i det fri.
 • Stor frihet ved planlegging og utførelse takket være at innstallasjonen krever lite plass.
 • Tilluftsadapter for sikker tilknytning av luftekanal mellom pipe og ildsted
 • Med Schiedel Dampsperre sikres det mot luftlekkasje rundt pipa.
 • Solid Vent Thermoelement monteres i yttertaket for å hindre luftlekkasje og kaldras

Tilluftskanalen og røykgasskanalen er adskilt med to lag isolasjon 

Dette sikrer at røykgasser ledes bort og frisk forbrenningsluft ledes til ildstedet.

 • Lufttilførsel og røykgasser i ett system, men i separate kanaler
 • Elementene er ferdig slemmet på 2 sider
 • Optimal tilførsel av forbrenningsluft til ildsted via ferdigmontert tilluftsadapter
 • Maks 2 ildsteder pr pipeløp
   

SCHIEDEL HAR DE VIKTIGE DETALJENE

 • Foringsrøret av chamotte er falset for å kunne gi maksimal stabilitet og fugetetthet.
 • Mineralull-isolasjonen har skråkuttede spor, for perfekt tilpasning.
 • Integrert kondenspotte med mulighet for avtapping gir en tett konstruksjon